Om Alleato

Alleato kommer från det italienska ordet Alleato som betyder bundsförvant eller allierad.
Företaget grundades 1999 av Ericsson, Skandia Liv samt Karolinska Sjukhuset.
Alleatos inriktning har varit olika tillämpningar inom vård- och omsorg för att ge alla människor oavsett ålder, sjukdom eller fysiska förutsättningar möjlighet att leva ett bättre liv. Detta åstadkommes genom moderna och funktionella molnbaserade IT tjänster.

År 2004 övertog Box Play gruppen Alleato. AB Box Play är en privatägd koncern som äger och förvaltar fastigheter, investerar i nya verksamheter samt idkar handel med finansiella instrument.
Vård- och omsorg är fortfarande ett viktigt affärsområde inom Alleato med en gedigen verksamhetskompetens. Alleatos patenterade tjänsteplattform kan nu även användas mot olika branscher och segment via strategiska partners.