Partners

Alleato eftersträvar att samarbeta med strategiska partners som vill använda Alleatos automationsplattform, eller IoT plattform, mot olika marknader och segment. Traditionellt verkar Alleato inom Hälsa- och omsorgssektorn, där mjukvaruplattformen används för att hantera tjänster som erbjuds slutkunder via partners under deras varumärke.

Andra kanaler använder densamma för att styra, övervaka och reglera boenden eller fastigheter, även med koppling mot energimätning.

Kontakta oss för ytterligare information och skicka in intresseanmälan enligt nedan:

partner@alleato.se