Tjänster

Tjänster

– Verksamhetsutveckling

Alleato erbjuder verksamhetsutveckling för att våra kunder skall få bästa effekt vid införandet av ny teknik. Detta kan ske med inledande workshop innefattande kravinsamling, riskanalys etc. Resultatet dokumenteras och används för t.ex. kundanpassade “rutiner och riktlinjer”

– Konsultuppdrag

Vi erbjuder även kvalificerad konsulter för uppdrag ute hos kund inom för oss närbelägna branchområden.

– IT-drift

Vi driftar, underhåller och övervakar främst våra egna IT-tjänster men ibland även externa tjänster.

Till detta kopplas en SLA som specificerar krav på “upptid”, när ev. supportinsats skall påbörjas etc. Våra kritiska servrar står tryggt förvarade i ett bergrum i Stockholmsområdet.

B