Förenkla vardagen med Alleatos Trygg i hemmet!

Alleato har ett system – Trygg i hemmet som kan påminna dig om det du glömmer.
Trygg i hemmet är ett kostnadseffektivt system som kan styra och informera om utrustningen i hemmet. Exempelvis genom ”godnattknappen” som kan informera om olåsta dörrar och fönster, om spisen eller lampor är på eller vattnet står och rinner. Självklart kan andra påminnelser vid andra tillfällen utföras såsom att ta medicin, gå till läkaren eller äta lunch.

Detta medför att den som får rättigheter till webgränssnittet, tex anhörig eller hemtjänst, kan hjälpa till att ställa in funktioner enligt dina önskemål. Det går lätt att koppla till och ifrån funktioner till Alleatoboxen om behovet
ökar eller minskar. Tekniken är ett komplement till den personliga vården och omsorgen.

Funktionerna som behövs för ett tryggt och säkert boende är individuella. De kan vara automatiska eller ge påminnelser. Sättet du får informationen från Alleatoboxen väljer du själv, via SMS, dator eller ljud, egen valda bilder (fotografier eller pictogram) eller text. Du väljer också vem som ska få informationen, du själv eller någon i din omgivning. Alleatoboxen administreras och läses av via ett webbgränssnitt. Genom detta ställer du in hur du vill att bostaden ska fungera. Här samordnas funktioner som skapar ett tryggt och säkert boende.


Det går lätt att koppla till och ifrån funktioner till Alleatoboxen om behoven ökar eller minskar.

hannas laegenhet

Ett exempel på översiktsbild på webben

In- och ut-enheter

Alleatoboxen kommunicerar med trådade och trådlösa enheter i t.ex. hemmiljö. Enheterna kan vara digitala och analoga sensorer, reläer för styrning, ljudenheter, fastighetsautomationssystem mm. Enheterna övervakas av Alleatoboxen.

Alleatoboxen

Alleatoboxen består av maskinvara och ett program som kommunicerar lokalt mot in och ut-enheter. Det går att styra lokalt via ett textbaserat program eller via grafiskt gränssnitt t.ex. pekskärm.

I programmet finns regelverken och mekanismerna som är grunden för de kundanpassade tjänsterna.

Kommunikationen mot den överliggande servern sker via en krypterad förbindelse över Internet. Informationsbärare är IP över fast eller mobil uppkoppling. Alleatoboxen övervakas av en server.

Server

Servern tar emot händelser från Alleatoboxen. På servern skapas tjänsterna och presenteras via olika gränssnitt för att sedan automatiskt överföras till Alleatoboxen. Exempel på tjänster är datainsamling, larmlogik, driftövervakning, fjärrstyrning och export/import till andra system. Servern driftövervakas av separat övervakningssystem.