Alleato står för

 

Alleatos existens kan sammanfattas i orden kunskap om kunden, teknisk innovationskraft och en förmåga att genom befintliga lösningar integrera detta till en helhet som underlättar kundernas vardag.

Alleatos vision är att ge alla människor oavsett ålder, sjukdom eller fysiska förutsättningar möjlighet att leva ett bättre liv genom Alleatos lösningar.
Ett liv där man kan upprätthålla kontakten med samhället, leva och verka på ett för situationen så normalt sätt som möjligt. Som ger anhöriga till kunden ett lugn. Alleato står inte för ett BRA LIV, ej heller det GODA LIVET. Alleato står för ett BÄTTRE LIV. Ett bättre liv utifrån kundens situation.

Våra värderingar baseras på respekt o enkelhet o passion.
Våra medarbetares olika bakgrund och kompetens är vår främsta resurs.
Alleato är det första riktigt renodlade human-teknologiföretaget.
Vi skall skapa en marknad som bygger på vårt tekniska kunnande och en problemlösnings-förmåga inom området human-teknologi.

I alla våra kundkontakter skall kunskap och insikt om kundens vardag prägla kontakten. Vi skall alltid hålla vad vi lovar och uppträda på ett sätt som motsvarar kundens förväntningar och stärker företagets värderingar och image.

Alleatos budskap kan delas in i två delar - en rationell och en emotionell:

den rationella består i
- framtidens teknik
- gedigen kunskap
- kostnadseffektiva lösningar

och den emotionella i
- ett bättre liv

 

17_epelepsi_aw_3

Hunden Atlas är ett bra exempel på vad vi menar med
"ett bättre liv" för sin matte. Atlas är en av de första hundar
som är utbildad för att hjälpa sin
matte vid ett epileptiskt anfall.
Genom Atlas får matte en helt annan frihet och även husse
får en tryggare vardag. Atlas bär ett larm från Alleato i sidan
av sitt arbetstäcke, när matte är på väg att få ett anfall varnar
Atlas henne på olika sätt, buffar och puttar på henne eller
lägger tassen i hennes knä. Om matte trots dessa signaler
får ett anfall larmar Atlas genom att dra i trossen fäst i täcket. Då går larm i väg till husse som får upp deras position och en talförbindelse.
Atlas stannar vid mattes sida och väntar på hjälp.