AB Box Play är en privatägd koncern som äger och förvaltar fastigheter samt investerar i olika verksamheter.

 

Alleato är ett helägt dotterbolag till AB Box Play.

 erik och tyra 3 10 cm

.