Eget boende

 

Glömmer du lätt apparater påslagna eller fönster och dörrar olåsta?
Förenkla vardagen med Alleatos lösning - Trygg i hemmet, som  påminner dig om det du glömmer. 
Trygg i hemmet informerar och styr utrustningen i hemmet. 
Exempelvis kan Trygg i Hemmet informera om att tvätten är klar, om spisen eller lampor är på eller om vattnet står och rinner. Självklart kan systemet påminna om annat som att ta medicin, gå till läkaren eller äta lunch. 

Det är dina behov som styr vad som skall inträffa och när det skall utföras.

      tih_privat_1

 

   

Funktionerna som behövs för ett tryggt och säkert boende är individuella. Systemet kan ge påminnelser eller styra hemmet automatiskt. Du väljer själv hur du får informationen t ex, via ljud, SMS, dator eller skärm. Bilder, ordval och texter väljer du också själv. Du väljer även vem som ska få informationen, du själv, eller någon i din omgivning.

Trygg i Hemmet är kostnadseffektivt och byggt i moduler så att du kan koppla in fler funktioner som exempelvis inbrottslarm, brandvarnare och läckagelarm. Funktionerna administreras, styrs och läses av via en webbsida. Här samordnas funktioner som skapar ett tryggt och säkert boende
Du anpassar funktionerna efter hur du vill att bostaden ska fungera. Detta medför att den som får rättigheter till webbsidan, tex. anhörig eller hemtjänst, kan hjälpa till att ställa in funktioner enligt dina önskemål. Det går lätt att lägga till eller ta bort funktioner på webbsidan om behovet förändras.
Tekniken är ett komplement till den personliga vården och omsorgen.

 

Funktionerna som behövs för ett tryggt och säkert boende är individuella. Systemet kan ge påminnelser eller styra hemmet automatiskt. Du väljer själv hur du får informationen t ex, via ljud, SMS, dator eller skärm. Bilder, ordval och texter väljer du också själv. Du väljer även vem som ska få informationen, du själv, eller någon i din omgivning.

 

Trygg i Hemmet är kostnadseffektivt och byggt i moduler så att du kan koppla in fler funktioner som exempelvis inbrottslarm, brandvarnare och läckagelarm. Funktionerna administreras, styrs och läses av via en webbsida. Här samordnas funktioner som skapar ett tryggt och säkert boende
Du anpassar funktionerna efter hur du vill att bostaden ska fungera. Detta medför att den som får rättigheter till webbsidan, tex. anhörig eller hemtjänst, kan hjälpa till att ställa in funktioner enligt dina önskemål.
Det går lätt att lägga till eller ta bort funktioner på webbsidan om behovet förändras.
Tekniken är ett komplement till den personliga vården och omsorgen.