Träningslägenhet

Alleato Trygghet möjliggör en trygg och säker bedömning i en träningslägenhet genom enkel installerad teknik. 

Utifrån teknikens specifika utformning får personer med kognitivt funktionshinder möjlighet att få betydelsefulla erfarenheter av sin aktivitetsförmåga och personalen får en möjlighet att utvärdera patientens aktivitetsförmåga under trygga och säkra förhållanden utan påverkan från omgivningen

Larm och varningar för glömda apparater såsom kaffebryggare, spis och glömd vattenkran eller påminnelser om aktiviteter kan ges till såväl patient som personal. Dessutom loggas aktiviteten i lägenheten som ett diskussionsunderlag.

             

 

 

Personal ställer in hur och om information skall presenteras för patienten t ex, via ljud, SMS, dator eller skärm i ett webgränssnitt.

 

Genom att använda tekniken under hela dygnet kan bedömaren göra säkrare och bättre bedömningar av fortsatta behov och åtgärder vid utskrivning för personer inom slutenvården eller för fortsatta rehabiliteringsåtgärder inom öppenvården.Alleato Trygghet är kostnadseffektivt och byggt i moduler. Den ansvarige kan koppla in eller ta bort funktioner så att teknikstödet till träningslägenheten blir helt anpassat till patientens specifika behov.

Funktionerna som behövs för en trygg och säker boendebedömning är individuella.
Alleato har lång erfarenhet av träningslägenheter genom samarbete med Danderyds sjukhus och Sandvikens sjukhus.