Särskilt boende

Öka tryggheten med Alleatos - Trygg i hemmet som är ett komplement till den personliga vården och omsorgen. Att arbeta med äldre och funktionshindrade personer är ett stort ansvar. Både brukare och deras anhöriga vill att omvårdnaden ska vara trygg, säker och med hög kvalité men samtidigt individuellt anpassad. Detta ställer höga krav på både personal och verksamhet. Alleato - Trygg i hemmet är ett stöd både för personal, brukare och deras anhöriga där tekniken kan anpassas helt efter brukarens behov och dess livsstil.

Med Alleato - Trygg i hemmet kan brukaren få stöd av påminnelser, larm och kvittenser. Det är också lätt att anpassa olika funktioner i takt med förändrat vårdbehov.

tih boende

 

De funktioner som behövs för ett tryggt och säkert boende är individuella. Systemet ger olika möjligheter. En brukare kan behöva tryckknappslarm. För en annan brukare kan det vara viktigt med passivitetslarm, läckagelarm, brandlarm och/eller passagelarm. Förutom olika typer av larm kan systemet ge påminnelser eller styra olika funktioner inom boendet automatiskt t.ex. påminnelser om att ta sin medicin, att det är gymnastik i allrummet, eller att stänga av vattnet om ingen är i badrummet. Informationen och larm från systemet kan fås på olika sätt via telefon, ljud, digitala skärmar och/eller på datorn.


Funktionerna administreras och läses av via en webbsida. Här samordnas och anpassas funktioner som skapar ett tryggt och säkert boende. Den som får rättigheter till webbsidan - chefer, samordnare,biståndshandläggare, kontaktpersonal och/eller anhörig - kan löpande få information om brukaren.

Det går lätt att lägga till eller ta bort funktioner på webbsidan om brukarnas behov förändras.