Dövblindas boende

Förenkla vardagen med Alleatos – Trygg i hemmet! 
Ett sätt att få information från hemmiljön.
 
Trygg i hemmet informerar om och styr utrustningen i ditt hem.  Exempelvis kan Trygg i hemmet informera om att tvätten är klar, om spisen eller lampor är på eller om vattnet står och rinner.
 
När du går ut eller lägger dig kan du genom Trygg i hemmet förvissa dig att allt är i sin ordning.
Det är dina behov som styr vad som skall inträffa och när det skall utföras.

dov_blind

 

Funktionerna som behövs för ett tryggt och säkert boende är individuella. Systemet kan ge påminnelser eller styra hemmet automatiskt. Du väljer själv hur du får informationen t ex, ljussignal, punktskrift, röstmeddelande och/eller taktil signal. Ordval och texter väljer du också själv.Du väljer även vem som ska få informationen, du själv, eller någon i din omgivning.

 

Trygg i Hemmet är kostnadseffektivt och byggt i moduler så att du kan koppla in fler funktioner som exempelvis inbrottslarm, brandvarnare och läckagelarm.Funktionerna administreras, styrs och läses av via en webbsida. Här samordnas funktioner som skapar ett tryggt och säkert boende. Du anpassar funktionerna efter hur du vill att bostaden ska fungera.Detta medför att den som får rättigheter till webbsidan, tex. anhörig eller hemtjänst, kan hjälpa till att ställa in funktioner enligt dina önskemål.Det går lätt att lägga till eller ta bort funktioner på webbsidan om behovet förändras. Tekniken är ett komplement till den personliga vården och omsorgen