Utnyttja befintlig personal effektivt

Enkel planering, utnyttja befintlig personal effektivt, minska vikariekostnader. Säkerställ att bistånds-beslutet, den planerade tiden och utförd tid ligger i fas.

Lägg till möjligheten att individualisera  insatserna efter brukarens önskemål och följa upp genom att samla daganteckningarna.  Allt på ett och samma ställe. 

 

  Funktioner i planeringsmodulen:

 Information om den enskilde – Personuppgifter, vägbeskrivning och viktig kontaktinformation  såsom läkare, medicinskt ansvarig och närstående

 

Insatsbeskrivning – Möjlighet att beskriva hur varje insats ska utföras på bästa sätt.

 

Planering – Synliggör vilka som arbetar vilket pass och gör det mycket enkelt och översiktligt att planera arbetet över dagen och enligt rullande scheman. 

 

Personalinformation – Information om personalen som aktuella telefonnummer och kompetens.

 

Funktioner i uppföljningsmodulen:

 Uppföljning – Utförda insatser bockas av och kan tidmätas.

 

Statistik – Beviljad och planerad tid i förhållande till utförd tid samt planerad tid i förhållande till tillgänglig tid

Funktioner i SoL dokumentationsmodulen:

 

Dokumentation – såsom bakgrund, status, mål, individuell arbetsplan.

 

Anteckningar  - Löpande daganteckningar och avvikelser som alla eller delar av personalen kan ta del av.

 

plan

I ett tydligt och enkelt system kan dagens insatser enkelt planeras och fördelas på den personal som finns tillgänglig.
uppf
  Överskådliga rapporter som kan användas för rapportering och uppföljning.
dok
  Individuell arbetsplan som kvitto på beställningen