Larmar även när användaren själv inte kan

   

Alleato Trygghetslarm kan larma när användaren själv inte kan trycka på knappen. Oavsett boendeform ger larmet mer trygghet för vårdtagaren, ett säkrare boende och en bättre arbetsmiljö för personalen. En enklare och bättre tillsyn höjer kvaliteten inom äldreomsorgen och utnyttjar personalens tid bättre.

Trygghetsarmbandet mäter kontinuerligt vårdtagarens aktivitetsnivå och avger ett automatiskt larm när aktivitetsvärdena avviker från det normala.
  
Alleato Trygghetslam kan förutom Grundtrygghet erbjuda både:

 

●Passagekontroll

●Aktivitetsuppföljning

 

Grundtrygghet

●Manuellt larm med tryckknapp.

●Automatiskt aktivitetsstyrt larm. Trygghetsarmbandet avger ett larm vid avvikande aktivitetsvärden hos vårdtagaren. Aktivitetsvärdena baseras på mikrorörelser, makrorörelser.

●Larm när armband sitter löst eller tas av.

●Tekniskt larm vid låg batterinivå.

●Larm kan visas på valfritt sätt, till exempel PC eller bärbara telefoner.

●Användarvänligt PC-program för dokumentation av insatser vid larm med larmhistorik för enkel uppföljning.

 

Passagekontroll

Systemet registrerar närvaro på avdelningen och avger ett larm om någon person avvikit.

 

 
 
.
 

Aktivitetsuppföljning

●Följa förändringar i individens aktivitet.

●Larm kan anpassas för varje individ t.ex. vid för låg eller för hög aktivitet, dagtid eller nattetid.

 

 Integritet och säkerhet:

Alleato Trygghetslarm är integritetsskyddat, vilket innebär att endast behörig vårdpersonal har tillgång till uppgifter om individen, till exempel larmhistorik.

 

Systemet kan fjärrövervakas och dagliga säkerhetskopior av data kan göras för att få säker drift. All data skickas krypterat för att uppnå hög säkerhet och integritet.

 

Teknologi:

Inhämtning av aktivitetsvärden sker med  sensorer i trygghetsarmbandet.

 

Trygghetsarmbandet kommunicerar med basstationerna över ett trådlöst radionät. Basstationerna är via en strömslinga anslutna till PC:n.

Larmen kan skickas över fast-, mobil uppkoppling eller via IP kommunikation.