Alleato Automation

Schematisk beskrivning över teknisk plattform

Plattformen möjliggör att tjänster skapas och paketeras för olika målgrupper och profilering. Grafiska gränssnitt kan kundanpassas både i färg, form och tjänsteutbud.

 

In och ut-enheter

Klienten kommunicerar med trådade och trådlösa enheter i t.ex. hemmiljö. Enheterna kan vara digitala och analoga sensorer, reläer för styrning, ljudenheter, fastighetsautomationssystem mm. Enheterna övervakas av klienten.

Klient

Klienten består av maskinvara och mjukvara som kommunicerar lokalt mot in och ut-enheter (I/O). Det finns även lokalt gränssnitt för kommunikation via textterminaler eller grafiskt via t.ex. pekskärm.

I klientmjukvaran finns regelverken och mekanismerna som är grunden för de kundanpassade tjänsterna.

Kommunikationen mot den överliggande servern sker via en krypterad förbindelse över Internet. Informationsbärare är IP över fast eller mobil uppkoppling. Klienten övervakas av servermjukvara.

Server

Servermjukvaran tar emot händelser från klienterna. All affärslogik skapas och konfigureras på servern och de delar som är relevanta för en viss klient skickas dit. På servern skapas tjänsterna och presenteras via olika gränssnitt. Exempel på tjänster är datainsamling, larmlogik, driftövervakning, fjärrstyrning och export/import till andra system. Servern driftövervakas av separat övervakningssystem.