Tjänster

Verksamhetsutveckling

Alleato erbjuder verksamhetsutveckling för att våra kunder skall få bästa effekt vid införandet av ny teknik. Detta kan ske med inledande workshop innefattande kravinsamling, riskanalys etc. Resultatet dokumenteras och används för t.ex. kundanpassade "rutiner och riktlinjer"

 

Konsultuppdrag

Vi erbjuder även kvalificerad konsulter för uppdrag ute hos kund inom för oss närbelägna branchområden

Partnerprogram

Alleato arbetar gärna med strategiska partners avseende utveckling, paketering, sälj och marknadsföring.

 

IT-drift

Vi driftar, underhåller och övervakning främst våra egna IT-tjänster men ibland även externa tjänster.

Till detta kopplas en SLA som specificerar krav på "upptid", när ev. supportinsats skall påbörjas etc. Våra kritiska servrar står tryggt förvarade i ett bergrum i Stockholmsområdet.

Alleato serverhall

Servrar för bl.a. Alleato Information

 

Alleato port till servhall

Entréport in till serverhall