Bengt 67 år med demens av Alzheimers typ och Olga 62 år anhörig

Bengt och Olga bor i en lägenhet norr om Dalälven.
Bengt har svårt att minnas och blir lätt stressad av ljud.
Han är mycket aktivt och vill hjälpa till mycket hemma.
Olga förvärvsarbetar men nära hemmet.
Paret har ingen hemtjänst då Bengt har mycket svårt att acceptera att han behöver stöd och även att släppa in främlingar i sitt hem.
Olga har fått kontakt med Alleato genom sin dotter.

Bengt har nu stöd i aktivitet under dagarna när Olga inte är hemma. Detta sker genom påminnelser med inspelad information av Olga, t.ex. dags att äta eller dags att gå till den dagliga verksamheten. Olga får information via SMS om Bengt inte öppnar ytterdörren i tid för att ta sig till den dagliga verksamheten. Med denna hjälp kan hon lungt jobba vidare utan att behöva känna sig stressad att ringa och påminna om så inte behövs.


bengt och olga
Bengt har också påminnelser för att stryka, tvätta och dammsuga. Han mår mycket bra av att utföra aktiviteter hemma. När tvättmaskinen har gått klart och Bengt är hemma kommer en påminnelse att hänga tvätten, påminnelsen kvitteras då Bengt öppnar tvättmaskinsluckan för att hänga tvätten.
Olga får många samtal av Bengt dagtid då han inte alltid minns att han ringt henne och då han inte har något att göra. Olga kan då på distans sätta på påminnelsen att dammsuga som kvitteras när Bengt sätter på dammsugaren. Detta gör både att de får ett rent hem och att Bengt får något att göra och som gör att han känner sig nyttig.
Vad gäller stykningen så kan Olga sätta på strykjärnet från jobbet och med automatik ge Bengt en påminnelse att stryka. Bengt kan också komma på att stryka själv men får då information efter 15 minuter (tiden det tar för honom att stryka två skjortor) att nu stängs strykjärnet av.
Bengt har ofta altandörren öppen då han vill vädra. När han skall lämna hemmet via entrédörren får han en påminnelse att stänga altandörren om den är öppen. Efter att han har gjort det får han en påminnelse att låsa ytterdörren efter sig.
Bengt och Olgas frys står ofta öppen eftersom han glömmer den. Nu får Bengt en påminnelse att stänga frysdörren. Har han hunnit gå ut och påminnelsen inte kvitteras så får Olga ett SMS om att frysen inte är stängd och att Bengt är ute.

Idag så fungerar det bra i hemmet och Olga kan fortsätta med sitt förvärvsarbete med minskad oro för hemmet och sin kära. Samtalen hem har minskat för att kontrollera att Bengt gjort det han ska.