Alleatos historia

Alleato har ett långt förflutet med start på slutet av 90 talet. Då som projekt inom Ericsson Telecom, vars syfte var att hitta mer tjänster för Operatörerna på kopparnätet.  Är 2000 skapades Alleato då med tre affärsområden "Smarta hem", "Hälsa" och "Äldreomsorg". Tre stora aktörer gick in som ägare Ericsson, försäkringsbolaget Skandia Liv och Huddinge Universitetssjukhus.
Stora investeringar gjordes både inom Affärs- och mjukvaruutveckling innan Ericsson 2003 ändrade strategi och skulle "bli vid sin läst" dvs telefoni. Alleato såldes till Box Play AB och Box Play Alleato skapades med fokus på äldreomsorg inom planering, trygghet och säkerhet. Med tiden har vi breddat vårt område och arbetar som en ledande enhet inom utveckling av programvara och lösningar för fjärrövervakning av medicinsk utrustning, digitalvård och e-hälsolösningar. 
Stora internationella företag såsom Telia och Secure Meters har använt vår plattform (Alleato Automation) för att bygga egna tjänster, produkter och erbjudanden. Vi har installerat och utvärderat hundratals av system i privatpersoners bostäder likväl som inom omsorg inom olika inriktningar som exempel hemtjänst, personer med särskilda behov, Särskilda boenden och sjukhusmiljöer. Alleato  har lång erfarenhet och är en uppskattad partner i ett flertal forskningsprogram och projekt både inom och utanför Skandinavien. 

Vi har lärt oss behovet av att kommunicera med människor och saker på ett säkert och användarvänligt sätt och vår unika boxprogramvara har gjort det möjligt att ha en fungerande lösning även om internet går ner, vilket är ett måste för människor med särskilda behov.

För att få större fokus på vårt kärnområde vård och omsorg har vi nu skapat ett systerföretag IoT Open som kommer ansvara för plattformen så att vi på Alleato kan göra det vi älskar och är bra på, se behoven och omvandla dem till tjänster.