Alleato levererar trygghets och vårdlösningar med lång erfarenhet (sedan år 2000). Vi jobbar alltid hand i hand med verksamhetsexperter genom hela utvecklingsprocessen.

Alleatos tjänstekarriär innebär att du oavsett var du befinner dig i livet kan få välfärdsteknik anpassad efter dig och dina behov, rutiner och vanor. Med möjlighet att öka eller minska utnyttjade tjänster i tiden inom samma välfärdsplattform.

Närstående

lösningen som för dig och dina nära och kära närmare varandra. Modern teknik underlättar när en familjemedlem är i behov av stöd. Via mobilen kan du få ett larm, meddelande eller påminnelse om exempelvis en dörr varit öppen för länge. Med vår app får du en möjlighet att ge stöd till de du bryr dig om så de har det bra.

 

Hemtjänst

ett vardagligt stöd både för personal, brukare och deras närstående. Där tekniken kan anpassas helt efter behov, vanor, rutiner och livsstil. Allt för ett tryggare boende och en större självständighet. Med Alleatos app Trygg i Hemmet får man notiser direkt i mobilen medans annan information kan ges i högtalare i hemmet. Det kan vara olika funktioner såsom påminnelser, kvittens och larm om medicin, rörelse och nattlig tillsyn.

 

 

Vård

  Med hjälp av ALLEATOs MTC (Med Tech Connect) kan patienter med kroniska sjukdomar vårdas i hemmet med medicinskt certifierade sensorer. Exempelvis våg, blodtrycksmanchett eller pulsoxiometer där patientens värden direkt kommer in i Specialvårdavdelningens beslutsstödssystem eller i journalsystemet på Distriktsläkar-mottagningen för uppföljning utan att patienten behöver åka till vårdcentralen eller sjukhuset.

 

Boende

Med Alleatos app kan du få notiser direkt i mobilen. Det kan vara funktioner som larm, kvittenser och kameratillsyn som ökar de
boendes trygghet och säkerhet. Med boendepaketet kan till exempel kameror aktiveras nattetid vid rörelse eller om en dörr öppnas samtidigt kan personalen få ett larm. Personalen kan på så sätt via sina mobiltelefoner enkelt följa det som händer i boendet och göra prioriteringar när de är upptagna på annat håll.