Month: December 2018

Vi ses på MVTe 22 och 23 januari

Välkommen till oss i vår monter C:10.

Vi vill också tipsa om två föreläsningar för att höra hur vi ser på nu, imorgon och framtiden i två föreläsningar:

Effektivare nyttjande av resurser i vård och omsorg
22/1 Tisdag 13:00 – 13:15 Mässcenen, Fredrik Albertsson

Hemsjukvård och omsorg i symbios – Nära verklighet nu!

23/1 onsd 11:15 -12:00 M4 Fredrik Albertsson tillsammans med Johan Lidén Intel

 

 

Alleato i samarbete med Th1ng – pressrelease Th1ng

TH1NG förvärvar plattformsverksamhet för
snabbare och flexiblare IoT lösning

 

Den nystartade operatören TH1NG som kommer att förse hem, fastigheter, företag och kommuner med framtidens uppkopplade tjänster, gör nu en offensiv affär. TH1NG förvärvar plattformsverksamheten av Box Play, och får på så sätt både en flexibel tekniklösning och ett sätt att snabbare få ut nya tjänster på marknaden.

 

Plattformen som TH1NG nu får tillgång till har allt det som operatören har efterfrågat när man har undersökt och utvärderat marknaden för tekniska plattformar inom Internet of Things. Den stödjer allt från sjukvårdstjänster till konsumenttjänster och är mycket enkel att integrera mot. I dagsläget används den framförallt av Alleato för digitala vård och omsorgstjänster.

 

– Vi har tittat länge på plattformen och kommer att ta den till nästa nivå beträffande användarvänlighet och lättillgänglighet. Förutom att vi själva använder den för att nå ut med våra tjänster, planerar vi även att lansera den på en bredare marknad. Detta gör det möjligt att leverera tjänster för såväl privatkunder som företagsmarknad och offentlig sektor från en och samma plattform, säger Klas Westholm, vd för TH1NG.

 

Affären avser den mjukvaruplattform som tidigare ägare har lagt ner över 100 miljoner kr på att utveckla, och som nu förs över till ett nytt bolag tillsammans med verksamheten, vilket kommer att ägas till hälften av TH1NG och till hälften av säljarna.

 

– Många vill ut på marknaden med IoT-tjänster, men än så länge händer det inte särskilt mycket. I och med den här affären tar vi ett stort och konkret steg framåt i arbetet med att lansera nya innovativa och smarta tjänster. Planen är att vi ska ha de första tjänsterna igång under det första halvåret 2019 säger Klas Westholm.

 

För kontakt

Klas Westholm, vd, klas.westholm@th1ng.se

010-252 00 50

Studiebesök på nya träningslägenheten @home på Danderyds Sjukhus

Alleato besöker byggarbetsplatsen för det som skall bli nya @home – Rehabs träningslägenhet på Danderyds Sjukhus. På bilden syns Fredrik Björklund CTO Alleato,  Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr., Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus AB och Ann Gustavsson Granqvist leg arbetsterapeut och Affärsområdesansvarig Hälsa & Omsorg Alleato.
Alleato ansvarar för införandet av nya funktioner och tekniskt stöd. Planerad invigning under första halvåret 2019.