Alleato kommer ställa ut på MVTe den 22 och 23 januari, vi hoppas att få se dig där