Vi ses på MVTe 22 och 23 januari

Välkommen till oss i vår monter C:10.

Vi vill också tipsa om två föreläsningar för att höra hur vi ser på nu, imorgon och framtiden i två föreläsningar:

Effektivare nyttjande av resurser i vård och omsorg
22/1 Tisdag 13:00 – 13:15 Mässcenen, Fredrik Albertsson

Hemsjukvård och omsorg i symbios – Nära verklighet nu!

23/1 onsd 11:15 -12:00 M4 Fredrik Albertsson tillsammans med Johan Lidén Intel