Author: Susanne Persson

Studiebesök på nya träningslägenheten @home på Danderyds Sjukhus

Alleato besöker byggarbetsplatsen för det som skall bli nya @home – Rehabs träningslägenhet på Danderyds Sjukhus. På bilden syns Fredrik Björklund CTO Alleato,  Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr., Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus AB och Ann Gustavsson Granqvist leg arbetsterapeut och Affärsområdesansvarig Hälsa & Omsorg Alleato.
Alleato ansvarar för införandet av nya funktioner och tekniskt stöd. Planerad invigning under första halvåret 2019.