För en smart hemsjukvård

Rutinundersökningar på distans ger patient med kronisk sjukdom större frihet att styra över sitt liv.  Samtidigt frigör vi resurser inom vården och kan tidigare prioritera rätt vård till rätt patient.

Med Tech Connect, MTC

Alleato har sedan år 2000 arbetat med att överföra data/information inom Vård och Omsorg. Detta har skapat vår lösning Med Tech Connect, MTC, för digitalt monitorera av kroniskt sjuka patienter i hemmet.

Med stöd av medicinskt certifierade sensorer kan vi på ett säkert och trygg sätt överföra data/information i realtid till vården i ett eget gränsnsitt eller till det beslutsstödsystem som används.

Beroende på patientens behov, ansluts relevanta medicinska sensorer via en, uppkopplad, insamlande enhet i hemmet. Däefter överförs datat/informationen till Alleatos välfärdsplattform och vidare till förvalda mottagare.

MTC kan levereras, ut till patient, med förinstallerade sensorer. Men det går också att enkelt lägga till, ta bort eller byta ut på distans.

Alleato deltog i ett Vinnovafinansierat projekt "KOL-projektet" Projektledare SICS. 80 patienter fördelade på 4 sjukhus ingick. Projektet föll väl ut för både vårdpersonal och patienter vilket gjorde att både Projekt och Alleato såg behovet av denna typ av lösning.

I vår lösning använder vi välbeprövade medicinskt certifierade, enligt Continua standard sensorer. Vi är inte låsta till specifikt fabrikat utan det viktiga är att kunna bemöta kunden och patientens olika behov.

Alleato använder vanligt förekommande protokoll för att överföra data på ett tryggt och säkert sätt. Det är kunden som bestämmer hur data/informationen ska tas emot. I Alleatos egna system eller kopplat till kundens befintliga eller valda beslutsstödssystem.

 

Vill du vet mer om våra lösningar för vård på distans. Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Notera att: Ditt namn, email och ditt önskemål kommer att sparas i vårt system under 90 dagar och enbart användas för internt bruk. Om ni vill att vi raderar er information innan dess, vänligen svara på de mail som skickas till er och tala om att ni vill att vi ”raderar era uppgifter” så sker detta så skyndsamt som möjligt!