Hemtjänst

Description

Klicka på bilden för mer information

Detta paket offereras med följande tjänster:

  • Behovsanalys och stöd till biståndshandläggare
  • Support
  • Driftövervakning
  • Information som meddelande i appen, SMS eller pushnotiser.
  • Larmhantering SCAIP
  • Hårdvara som krävs utanför
    behovsanalysen (som inte är tillval)
  • Koppla ihop andra trygghetssystem till ett gemensamt gränssnitt.
  • Utbildning av personalen om larmmottagning beroende på kommunal organisation i konfigurering, app och installation.