Hemtjänststöd

HEMTJÄNSTSTÖD

Ger en kvalitetshöjning på omsorgstjänsterna
Skapar effektivare arbetssätt
Minskar skadlig miljöpåverkan tack vare mindre resande
Ger tydlig kostnadsbesparing och förbättrad service

Ger möjlighet att erbjuda bättre förutsättningar för det dagliga arbetet
- bättre arbetsmiljö
- arbeta med prioriterade ärenden
- minskad stress i arbetet
- ökad flexibilitet

Alleatos paketlösning Hemtjänststöd underlättar det dagliga arbetet för er som jobbar inom omsorgen. Via mobilen kan man få information, larm eller meddelanden som rör alla brukare oavsett fysisk placering. Brukaren kan i sin tur få hjälp med påminnelser, exempelvis att ta sin medicin.

I paketet ingår all teknisk utrustning för att skapa ett tryggt hem oavsett typ av boende. App laddas ner via App Store eller Google Play.

Några av de viktigaste funktionerna

Passivitetslarm. Om ingen rört sig i bostaden under valda tidsintervall skickas ett meddelande till angivna mottagare.

Gå ut-larm. Om ytterdörren öppnas utanför 'godkända' tidsintervall skickas ett meddelande till angivna mottagare.

Påminnelse. Brukaren får via telefon och/eller högtalare en påminnelse om något viktigt, till exempel medicinintag.

Nattligt ljus. När någon rör sig i bostaden under den mörka delen av dygnet så tänds en eller flera ljuskällor för att undvika snubbelolyckor.

Rörelselarm. Utlöses om någon rör sig i bostaden under valda tidsintervall, angivna mottagare meddelas.

Dörr- och fönsterlarm. Skickar en varning om en dörr eller fönster är öppet.

Historik. Värdefull information om händelser sparas och kan läsas i appen.

Paketet är utbyggbart med fler enheter och funktioner.

FUNKTIONER

• Passivitetslarm
• Dörr/fönsterlarm
• Nattligt ljus
• Temperaturlarm
• Påminnelser
• Borta- och hemmaknapp
• Gå ut-larm
• Rörelselarm
• Apparatkontroll
• Information via mobil
• Historik

GRUNDPAKET – Hemtjänststöd

Centralenhet

Centralenheten i Trygg Hemma-paketet. Samlar in och distribuerar data och meddelanden, här sparas även systemets alla inställningar.

Rörelsesensorer

Används exempelvis för passivitetslarm, rörelselarm, temperaturlarm och för att styra nattligt ljus.

Väggpluggar

Styrs via centralenheten och fungerar som fjärrströmbrytare för exempelvis en lampa som ansluts i pluggen med vanlig stickpropp.

Alleato mobil-app

Med vår app är det lätt att hålla koll på alla brukare. Laddas ner från App Store eller Google Play.

Dörr/fönster-sensorer

Registrerar när dörrar eller fönster öppnas och stängs, används exempelvis för gå ut-larm.

Högtalare

Används för påminnelser i bostaden, till exempel 'kaffet är klart' eller 'ta din medicin'.

Tryckknapp

Kan användas för att bekräfta att man lämnar eller anländer till bostaden.

TILLVAL: Mobil internetuppkoppling

Om internetuppkoppling saknas kan vi hjälpa till att upprätta en mobil sådan.