"Det är otroligt skönt att enkelt kunna veta att allt är som det ska med mamma."
- Jessica, dotter till Gerd

NÄRSTÅENDESTÖD

Skapar trygghet för både dig som anhöring och din närstående
Ger ökad självständighet till din närstående
Ger din närstående möjligheten att kunna bo kvar i hemmet längre

Ökar livskvaliteten under ålderdomen
Ger möjlighet till närstående att ”hålla koll på håll”

Har du närstående som är i behov av extra stöd? Då kan Alleatos paketlösning Närståendestöd BAS och Närståendestöd PLUS underlätta Er vardag. Via mobilen kan du som anhörig få information, larm eller meddelanden om något skulle hända din närstående i bostaden. Den närstående kan i sin tur få hjälp med påminnelser av olika slag, tex. ta din medicin.

I paketet ingår all teknisk utrustning för att skapa ett Tryggt Hem. App laddas ner via App Store eller Google Play.

Några av Närståendestödets viktigaste funktioner är:

Passivitetslarm. Om ingen rört sig i bostaden under valda tidsintervall skickas ett meddelande till angivna mottagare.

Påminnelse. Den närstående får via telefon och/eller högtalare i hemmet en påminnelse om något viktigt, till exempel medicinintag.

Nattligt ljus. När någon rör sig i bostaden under den mörka delen av dygnet så tänds en eller flera ljuskällor för att undvika snubbelolyckor.

Temperaturlarm. Utlöses om innetemperaturen går utanför valt intervall, om man t.ex. glömt stänga ett fönster eller dörr.

Närståendestöd BAS-paketet är utbyggbart med fler enheter och funktioner.

Funktioner

• Passivitetslarm
• Nattligt ljus
• Temperaturlarm
• Påminnelser
• Borta- och hemmaläge
• Information via mobil
• Inbrottsvarning
• Historik

GRUNDPAKET - Närståendestöd

Centralenhet

Centralenheten i Närståendestödspaketet samlar in och distribuerar data och meddelanden, här sparas också alla inställningar.

Rörelsesensorer

Registrerar om någon rör sig i bostaden på valda platser och tider.

Används exempelvis för passivitetslarm och för att styra nattlig belysning.

Väggplugg

Styrs via centralenheten och fungerar som fjärrströmbrytare för exempelvis en lampa som ansluts i pluggen med vanlig stickpropp.

Alleato mobil-app

Med vår app är det lätt att hålla koll på dina nära. Laddas ner från App Store eller Google Play.

TILLVAL - Närståendestöd PLUS

Dörr/fönstersensorer

Registrerar om dörrar eller fönster öppnas.

Högtalare

Används för påminnelser i bostaden, styrs av centralenheten.

Tryckknapp

Kan användas för att bekräfta att man lämnar eller anländer till bostaden.

Mobil internetuppkoppling

Om internetuppkoppling saknas kan vi hjälpa till att upprätta en mobil sådan.