Om oss

Företaget

Alleato startade år 2000 som ett forsknings– och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Skandia Liv och Ericsson. År 2004 förvärvades Alleato av Box Play Gruppen och  våren 2022 förvärvade Th1ng AB (publ) Alleato.  Alleato har mer än 20 års erfarenhet från att utveckla digitala vård och omsorgstjänster med fokus på att skapa ökad trygghet och livskvalitet för både den äldre och

Alleato erbjuder moderna och hållbara digitala välfärdstjänster som skapar ökad trygghet och livskvalitet för den boende samt dess närstående. Vi vill att våra paketerade lösningar skall hjälpa till att avlasta och samtidigt bidra till ökad trygghet för både anhörig och närstående Samtidigt bidrar Alleatos lösningarna till ökad effektivitet och servicegrad inom vård- och omsorgen.

Alleatos kunder är kommuner, privata vård- och omsorgsföretag samt närstående privatpersoner

Alleato har, med sin unika tekniska kunskap inom området för vård och omsorg, medverkat i ett flertal större och mindre forskningsprojekt i samarbeten med RISE, Uppsala Universitet och Vinnova.

Marknaden

Alleatos fokus är den Svenska marknaden, och i Sverige finns stora behov av nya lösningar för att underlätta för omsorgen och närstående

17,5% av Sveriges nästan 11 miljoner invånare är över 65 år, dvs 1,9 miljoner personer.

320.000 personer över 65 år använder idag någon tjänst från den kommunala hemtjänsten.

Anhörigvårdares ansvar och insats är viktig och betydande för att avlasta omsorgen och det visar sig att ca. 75% av all vård och omsorg av äldre står en anhörig för.

Var sjunde person i Sverige hjälper närstående med över 10 timmar per vecka

Sammanfattningsvis finns ett mycket stort behov för olika typer av stöd och lösningar för att förbättra livet för en åldrande befolkning och en ansträngd omsorgsverksamhet.