TRYGG HEMMA

HJÄLPER NÄRA OCH KÄRA ATT BO HEMMA LÄNGRE

Alleato

Många som behöver hjälp och stöd i vardagen kan fortsätta ett mer självständigt liv med hjälp av Alleato Trygg Hemma. Lösningarna nyttjar modern digital teknik och ger både närstående och hemtjänstpersonal möjligheten och tryggheten att på distans veta att allt står rätt till. Vår app ger tillgång till informationen direkt i mobilen oavsett var i världen man befinner sig.

NÄRSTÅENDESTÖD

Hjälper dina nära och kära att bo hemma längre.

Har du närstående som är i behov av extra stöd? Då kan Alleatos paketlösning Närståendestöd underlätta vardagen. Via mobilen kan du som anhörig få information, larm eller meddelanden som rör din närstående. Det kan röra sig om passivitetslarm eller nattligt ljus. Dessutom kan din närstående få hjälp med påminnelser såsom att ta sin medicin.

HEMTJÄNSTSTÖD

Ett verktyg i arbetet.

Alleatos paketlösning Hemtjänststöd underlättar det dagliga arbetet inom omsorgen. Via mobilen kan man få status, larm eller meddelanden som rör alla brukare man har ansvaret för, oavsett fysisk placering. Detta ger möjligheten och tryggheten att personalen kan prioritera de brukare som har störst behov av stöd för tillfället. Brukaren kan i sin tur få hjälp med påminnelser såsom att stänga av spisen.